Czy mogę zostać wolontariuszem ?

Pomimo, iż Wolontariuszem może zostać tak naprawdę każdy, to jednak nie każdy się do tej pracy nadaje, dlatego Twoja decyzja o podjęciu wolontariatu powinna być dokładnie przemyślana. Dlaczego …?

po pierwsze:

są placówki, w których praca wymagać będzie od Ciebie spełnienia określonych warunków tj: wykształcenie, predyspozycje czy stan zdrowia.

po drugie:

wolontariat musi przynosić Ci prawdziwą satysfakcję i stanowić dla Ciebie możliwość zaspokojenia Twoich potrzeb i motywacji.

po trzecie:

to ty sam najlepiej znasz siebie i sam musisz określić jaki rodzaj wolontariatu będzie dla Ciebie odpowiedni.  Zanim wybierzesz, zastanów się w czym czujesz się najlepiej i w czym mógłbyś się sprawdzić – czy jest to praca z dziećmi, osobami starszymi, czy lubisz działać indywidualnie czy grupowo…  czy łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi, a może lubisz wykonywać prace biurowe…?

po czwarte:    

warto też określić, ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić na pracę wolontarystyczną (ile godzin, ile dni w tygodniu czy w miesiącu), bowiem Wolontariat może być zajęciem  wykonywanym zarówno codziennie, jak i raz w tygodniu. Warto się zastanowić, czy ze względu na inne obowiązki bardziej odpowiedni dla nas jest wolontariat akcyjny, krótkoterminowy czy też długoterminowy.

Jakie prawa ma wolontariusz? 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje  Ci szereg uprawnień z  których masz prawo skorzystać! Pamiętaj! Zostając wolontariuszem masz prawo do:

  • zawarcia pisemnego porozumienia z organizacją lub instytucją u której odbywasz wolontariat
  • zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych i diet związanych ze świadczeniem;
  • otrzymania zaświadczenia o wykonaniu świadczeń;
  • otrzymywania wymaganych środków ochrony osobistej;
  • bycia poinformowanym o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczeń, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniem;
  • zapewnienia, na zasadach takich jak pracownicy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • zaopatrzenia z tytułu wykonywania świadczeń ;
  • zwrotu pokrycia kosztów ogólnie przyjętych wynikających z umów międzynarodowych, gdy w porozumieniu jest mowa o oddelegowaniu wolontariusza na terytorium innego państwa;
  • bycia poinformowanym o swoich prawach i obowiązkach.

Jakie obowiązki ma wolontariusz?

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa (np. w przypadku pomocy medycznej osobom bezdomnym lub w przypadku wolontariuszy na stanowisku nauczyciela). Jest on również zobligowany do wywiązania się z obowiązków określonych w porozumieniu, nawet jeśli nie przybrało ono formy pisemnej.

  

Chcesz zostać wolontariuszem?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o wolontariacie!

Kreator formularzy by JoomlaShine

Początek strony