Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania musisz najpierw wiedzieć do czego potrzebujesz pomocy, kogo do tej pomocy zatrudnić i kiedy ta pomoc ma być udzielona.

Krok 1

Do czego potrzebujemy pomocy

Dobry wolontariusz to ten, który identyfikuje się z działaniami organizacji. Jeśli w zespole będziemy mieli ludzi wyznających podobne wartości czy mających podobne zainteresowaniach, będzie nam łatwiej budować tożsamość organizacji i realizować jej misję.

   zweryfikuj i rozpoznaj potrzeby swojej organizacji/instytucji ( każde działanie, które podejmujesz, ma określone cele i zadania, a do ich wykonani potrzebujesz konkretnych osób z odpowiednim  zasobem czasu, motywacją a niekiedy specjalnymi kompetencjami).

Krok 2

Kogo potrzebujemy   

Wolontariusz nigdy nie może być wykorzystywany w zastępstwie płatnego personelu organizacji czy instytucji. Nie może być również wykorzystywany
w działalności gospodarczej danego podmiotu.                                                                                                                    

określ profil wolontariusza i precyzyjnie wyznacz zadania dla wolontariusza (oczekiwania wobec wolontariusza oraz zadania, które mu stawiasz, muszą być jasno sprecyzowane. Spisz je na kartce i zastanów się z jakimi kompetencjami się wiążą, czyli jakie umiejętności powinna posiadać wybrana osoba, by sprostać wymaganiom Twojej organizacji).

UWAGA! Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w określonych przypadkach nakłada na wolontariusza obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania pewnych świadczeń (art. 43). Dotyczy to przede wszystkim wolontariuszy, którzy zajmują się pomocą społeczną, ochroną zdrowia, jak również nauczaniem dzieci i młodzieży.

Krok 3

Kiedy potrzebujemy pomocy

Zakres zaangażowania w pracę na rzecz organizacji/instytucji zależy wyłącznie od decyzji wolontariusza, jego chęci i czasu, który może nam poświęcić. Wolontariusz może angażować się w projekty społeczne długotrwale, cyklicznie, akcyjnie lub jednorazowo. Dlatego jako organizatorzy wolontariatu pamiętajmy, by dać wolontariuszowi precyzyjną informację, kiedy, jak długo i co może zrobić dla naszej organizacji i beneficjentów.

zastanów się, kiedy i o jakich porach dniach  wolontariusz miałby z Tobą współpracować. Będzie szczególnie istotne przy formułowaniu oferty dla wolontariuszy. O ile to możliwe, pozwólmy na wykonywanie zadań o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca. Takie podejście do pracy wolontariusza pozwoli na pozyskanie pomocy od osób w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Pozwoli zaangażować w nasze działania osoby czynne zawodowo, a ich wiedza i umiejętności mogą być niezwykle cenne dla organizacji. Ten typ wolontariatu świetnie sprawdzi się zatem np. przy tłumaczeniach lub doradztwie prawnym, komunikacyjnym czy finansowym.

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz zostać wolontariuszem?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o wolontariacie!

Kreator formularzy by JoomlaShine

Początek strony