I. Motywacja wolontariusza

Zapytaj wolontariusza, z jakich powodów chce się zaangażować w działania organizacji. To wskaże ci jego wewnętrzną motywację, którą będziesz mógł wspierać podczas współpracy.

Wolontariusz nie oczekuje i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia finansowego za swoją pracę. Angażując się społecznie, liczy jednak na zaspokojenie pewnych potrzeb, co niejednokrotnie jest podstawą jego wewnętrznej motywacji. Może to być np. potrzeba dzielenia się, chęć spłacenia długu społecznego („bo ktoś kiedyś mi pomógł”) lub oczekiwanie na uznanie czy poszukiwanie akceptacji. W przypadku młodych ludzi może być to ciekawość świata, chęć zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nowych umiejętności lub też potrzeba przynależenia do jakiejś grupy społecznej. Inaczej jest w przypadku osób starszych. Dla nich zwykle ważne jest, by podzielić się z potrzebującymi swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Angażują się w działania społeczne, bo często chcą poczuć, że są potrzebni.

 

II. Miejsce pracy i narzędzia

Odpowiadasz za bezpieczeństwo wolontariuszy podczas wykonywanych przez nich świadczeń, dlatego:

→  przygotuj i sprawdź m.in. miejsce pracy, narzędzia, którymi wolontariusze będą się posługiwali (jeśli to konieczne, wyposaż wolontariusza  odzież ochronną).

 

III. Bezpieczeństwo wolontariusza

Bezpieczeństwo wolontariusza oraz to, czy będzie  stanie dobrze wywiązywać się ze swoich zadań, na początku w dużej mierze zależy od Ciebie.

→ opracuj plan wdrożenia wolontariusza do realizowanych przez niego obowiązków (musisz wcześniej przewidzieć, jakie ewentualne szkolenia będziesz musiał przeprowadzić a może wystarczy przeprowadzić rozmowę wprowadzającą lub cykl krótkich spotkań informacyjnych dotyczący podstawowych zasad współpracy
i regulaminów. Może się jednak okazać, że konieczne są specjalne treningi przygotowujące wolontariusza do pracy np. w potencjalnie niebezpiecznych warunkach, takich jak kontakt z osobami chorymi itp.).

 

IV. Integracja z zespołem

Traktuj wolontariusza jako członka zespołu, to wzmocni jego identyfikację z organizacją oraz sprawi, że będzie się pewniej czuł w naszej organizacji.

→ przygotuj pracowników organizacji/instytucji na przyjęcie wolontariusza. (Upewnij się, że pracownicy właściwie rozumieją charakter jego pracy w organizacji
i są otwarci na pomoc wolontariusza. Wolontariusz nie może pozostawać niezauważany, nie może być przez zespół ignorowany. Pracownicy nie powinni także wysługiwać się jego pracą).

 

V. Plan pracy

Angażując wolontariusza już na etapie przygotowań, zwiększ szansę na to, że będzie on sumiennie podchodził do realizacji zadań, w których planowaniu współuczestniczył i których harmonogram sam przecież zaakceptował.

→ przygotuj harmonogram pracy wolontariusza. Pamiętaj przy tym, że jego ostateczna wersja będzie wynikiem wspólnych ustaleń z wolontariuszem. Przygotuj wstępną propozycję ze szczególnym wskazaniem dni i godzin. Harmonogram przedstaw wolontariuszowi do oceny. Bądź otwarty na jego sugestie i pamiętaj, że taki plan zajęć powinien być przez niego zaakceptowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz zostać wolontariuszem?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o wolontariacie!

Kreator formularzy by JoomlaShine

Początek strony